Postup při koupi nemovitosti na Floridě

Postup při koupi nemovitosti na Floridě

01.01.2014

  1. Realitní makléř společnosti Florema (Státem Florida Licencovaný Realtor) připraví dle Vašich požadavků nabídky realit které Vám budou vyhovovat. Při koupi realit na Floridě má vždy svého brokera jak prodávající strana tak kupující strana.
  2. Realitní makléř domluví prohlídku (Tu je potřeba domluvit více než 24h předem)
  3. Pokud se Vám dům líbí nabídne se současnému majiteli částka za kterou jste ochoten nemovitost koupit (tato částka může být v některých případech nižší než ta za kterou je dům nabízen ale může být i vyšší pokud je více zájemců). V tomto vyjednávacím období můžou stávajícímu majiteli chodit nabídky a dům může být prodán jinému zájemci, který nabídne lepší cenu. Současně s nabídkou složí kupující zálohu na Escrow účet (blokovaný účet pod právní ochranou) Escrow cenu (zálohu) kterou určí broker ze strany prodávajícího. Zpravidla se jedná o cca 15 - 20% z celkové ceny nemovitosti, zaleží také na tom jestli nemovitost prodává banka nebo jednotlivec.Tato záloha je vratná v plné výši pokud se ještě před podpisem kupní smlouvy vyskytnou nějaké nesrovnalosti nebo ke koupi nedojde.
  4. Kupující musí prokázat výpisem z bankovního účtu že disponuje hotovostí za kterou chce koupit uvedenou nemovitost.
  5. Vyjednává se cena kterou je připraven akceptovat jak prodávající tak kupující.
  6. Připraví a podepíše se kupní smlouva která je daná státem Florida a každá realitní společnost působící na Floridě ji musí použít.
  7. Udělá se revize domu kterou udělá státem Florida licencovaný znalec (na účet kupujícího) a pokud se najdou nějaké nesrovnalosti má právo kupující snížit cenu.Cena této revize závisí na velikosti nemovitosti a je již zahrnuta do ceny nemovitosti.
  8. 2-3 dny před tzn. Closing date (zápisem do katastru) se zbytek z ceny domu převede na účet tzn. Titul Copany kde se vyřizují všechny dokumenty a dům se mezi právníkem a brokery předává (toto se vyřizuje již vždy bez účasti jak kupujícího tak prodávajícího). Aby mohla Titul Copany (katastrální úřad) zapsat nového majitele do katastru nemovitostí potřebuje úředně ověřený předávací protokol od Amerického notáře. Tento se dá zaslat poštou a podpis nechat ověřit na Americké ambasádě za poplatek 50,-USD. Pokud chcete převod urychlit a zjednodušit můžete tímto pověřit Amerického právníka kterého Vám společnost Florema pomůže zajistit (v případě klientů z České Republiky Česky hovořícího).
  9. Nemovitost je Vaše a můžete ji začít užívat.

PROVIZE ZA PRODEJ: Provize a její výše je předem určená a bude vyplacena vždy. Její výše je určena právními předpisy státu Florida a vždy je vyčíslena v kupní smlouvě.

[ zpět ]

 
Aventura Mallt Bimini Bay Lombard Odier pictet Mercedes Benz Bollettieri BMW